image
อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/การงานอาชีพดู 1005 ครั้ง

ครูแสดงอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านและให้นักเรียนตอบว่าคืออะไรพร้อมบอกวิธีการใช้งาน จากนั้นครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน และให้นักเรียนออกมาตอบว่าคืออุปกรณ์อะไรพร้อมสาธิตวิธีใช้client