image
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 1535 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนตอบว่าใน 1 สัปดาห์นักเรียนแต่งชุดอะไรบ้างclient