image
ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 907 ครั้ง

การฝึกการสังเกต สิ่งของรอบตัว กับ รูปทรง เรขาคณิต วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ การเปรียบเทียบ ขนาด ในสิ่งของที่มี รูปทรงเดียวกันclient