image
การซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 1914 ครั้ง

ครูนำตัวอย่างเสื้อผ้าที่ชำรุดมาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนดูว่าเสื้อผ้าชำรุดตรงส่วนไหนบ้าง นักเรียนสรุปเสื้อผ้าที่ชำรุดจะต้องซ่อมแซมและให้ควาหมายของการซ่อมแซม ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client