image
การประสมคำสระเอ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ภาษาไทยดู 1177 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถาม ให้นักเรียนตอบการประกอบเป็นคำอย่างน้อย นอกจากมีสระแล้วจะต้องมีพยัญชนะต้น จึงจะเป็นส่วนประกอบของคำ แต่คำบางคำอาจมีสระ พยัญชนะ แล้วตัวสะกดเพิ่ม



client