image
การใช้ปฎิทินในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 826 ครั้ง

ครูสอนการใช้ปฏิทินต่อ โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ครูสรุปประโยชน์ของปฏิทินclient