image
การใช้ปฎิทินในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 358 ครั้ง

ครูสอนการใช้ปฏิทินต่อ โดยให้นักเรียนตอบคำถาม ครูสรุปประโยชน์ของปฏิทินclient